страна HochlandHochland

Hochland е семеен бизнис чие име е гаранција за водечка експертиза во сирење над 85 години. Дали крем сирење, меко сирење, преработено сирење, биено сирење или исечени сирење за мало бизниси со храна, поединечно приспособени производ концепти за прехранбената индустрија или угостителска сектор: Hochland е претставена во сите главни сирење сегменти.

Посети веб страна

Copyright © 2014 Kolid Foods All Rights Reserved.