страна MannerManner

Josef Manner & Comp AG денес е редок пример на голема и успешна австриска компанија во која сеуште поголемиот дел од компанијата е во сопствеништво на фамилијата.

Посети веб страна

Copyright © 2014 Kolid Foods All Rights Reserved.