x

Компанијата Грин Кола ја започнува својата историја во 2011 година, со цел да изгради нова категорија безалкохолни пијалоци, направени од природни состојки. Главната идеја на Грин Кола е производство на безалкохолни пијалоци, коишто целосно ќе бидат во кохезија со здравиот начин на живот. Најважниот елемент е својството на растението стевиа, коешто ја прави Грин Кола.