страна ViotrosViotros

Viotros е најголемиот производител на кашкавал од растително потекло во Југоисточна Европа. Со својот асортиман на висококвалитетни производи присутен е во 37 земји ширум светот. Viotros Ви нуди здрава исхрана со оригинални млечни и немлечни производи со комплетен вкус. Нашето мото е ЗДРАВА ИСХРАНА, ВКУСЕН ЖИВОТ!...

Посети веб страна

Copyright © 2014 Kolid Foods All Rights Reserved.