Во 1930 година, по економската депресија, Адам Пикел и Георг Бахман го основаа "Bayernland". Тоа беше одговорот на тогашниот преовладувачки прелив на млеко во Баварија, што произлезе од увозот на повеќе и повеќе странски млечни производи. Оттогаш, постојаната контрола на квалитетот и заедничката продажба на производите се уште се декларирани цели на Bayernland. Кооператив кој живеел од почеток до вредности како што се стабилност, одговорност, чесност и отвореност кон партнерите и вработените…Главен и официјален дистрибутер на Bayernland во Македонија е Kolid Foods.

Веб страна