Делта Данубе е фабрика за производство и преработка на печурки. Објектот на компанијата се наоѓа во Ковин, Република Србија, на брегот на реката Дунав. Делта Дунав е дел од PT Ekar Timur Raia Group (ETIRA) од Индонезија. ETIRA е најголемиот производител и преработувач на печурки во Индонезија со дневно производство од 40 тони свежи печурки. Се потпираме на долгогодишното искуство од Индонезија, каде што ETIRA поседува два капацитети за производство на печурки во Јава: еден на исток, а другиот во централниот дел на Јава.

Веб страна