Илирија како компанија се развиваше на здрави деловни одлуки и се разви во успешна компанија со долга традиција. Растот, сепак, не предизвика да останат на тој нивни успех. Напротив, ги инспирира понатаму да се претставаат себеси во овој високо конкурентен пазар како динамична, динамична, адаптибилна и модерна компанија со голема почит кон традицијата. Поставуваат ефикасност на трошоците и желби на потрошувачите како нивни главни приоритети, свесни дека потрошувачите бараат чиста и здрава животна средина за себе, заедно со производи со добар квалитет. Илирија е подготвена да ги задоволи сите овие потреби и желби. Главен и официјален дистрибутер на Илирија во Македонија е Kolid Foods.

Веб страна