Групацијата Перутнина Птуј е меѓународна групација на компании со долга традиција. Нивната главна цел е да приготват природна, здрава и вкусна храна. Тие ги имаат поставено највисоките стандарди за квалитет, следливост, безбедност и екологија. Квалитетот на месото и производите кои што доаѓаат од погоните на Перутнина Птуј не се случи преку ноќ. Тој произлегува од традицијата на домашното одгледување и внимателно следење и надгледување на сите фази на производниот процес кој што е гарантиран со многубројните сертификати и стандарди за квалитет. Главен и официјален дистрибутер на Перутнина Птуј во Македонија е Kolid Foods.

Веб страна