Иако главната мисија на А.Д. "Жито Леб" прво ги задоволува потребите на локалниот регион, има се повеќе и пошироки патишта кон други дестинации што ги отвараат со нивниот квалитет. Од 2011 година, тие се присутни на 15 различни локации во Скопје, како ребрендирана компанија која може да го промовира македонскиот квалитет и да ги пречекори државните граници и да го задржи квалитетот на следното ниво. Веќе се присутни во регионот, но неодамна нивните производи се нудат и се продаваат во Обединетите Арапски Емирати. Франшизата "Жито Леб" е подготвена да донесе дел од македонската магија насекаде низ светот. Вие само сакате. Остатокот е наш! Најголем дистрибутер на Жито Леб во Македонија е Kolid Foods.

Веб страна