Од своето основање во 1992 година, Златиборац стои на цврсти темели - квалитетни производи кои се направени на раскрсницата на традицијата, природата и иновативноста. Нивните производни капацитети се наоѓаат на истото место каде што започна традицијата - во чистотата на селото Мачкат, Златибор. Златиборац го проширува своето производство само до тој степен што нема да го изедначува оригиналниот и препознатливиот вкус и квалитет на повеќе од 25 од своите производи, вклучувајќи сушено и пушено месо и други производи. Растечката побарувачка за нашите производи како пушена шунка, салами и колбаси наметнува постојан пораст на производството, притоа зачувувајќи ги оригиналните рецепти, препознатливиот вкус и стандардите за квалитет. Главен и официјален дистрибутер на Златиборац во Македонија е Kolid Foods.

Веб страна